Handhaven mag, vergunning intrekken niet

Datum : 13.03.2019 21:26:07
Door : Michiel de Groote

Handhaven mag, vergunning intrekken niet

Op 8 maart 2019 deed de Amsterdamse bestuursrechter uitspraak over een handhavingszaak van de gemeente Amsterdam tegen een horecabedrijf. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:1508&showbutton=true&keyword=RBAMS%3a2019%3a1508

Het ging om een alcoholvrije lunchroom, waar als nevenactiviteit waterpijpen konden worden gerookt. Volgens de exploitatievergunning mocht dat laatste alleen in een aparte rookruimte. Daar ging het mis, want de rookruimte was nog niet gerealiseerd op het moment dat de lunchroom in bedrijf was. De gemeente nam een handhavingsbesluit ten aanzien van de verstrekking van waterpijpen. Toen later bleek dat men hieraan geen gehoor gaf, is de exploitatievergunning van het horecabedrijf ingetrokken. Zowel tegen het handhavings- als het intrekkingsbesluit is bezwaar gemaakt. Tevens heeft de horecaexploitant de bestuursrechter verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening.

De rechter is het eens met de gemeente wat betreft het handhavingsbesluit om geen waterpijpen te vertrekken tot een rookruimte is gerealiseerd. De regels hierover in de APV en de exploitatievergunning zelf zijn duidelijk. Het verweer van de horecaexploitant dat er geen aannemer beschikbaar was om de rookruimte te realiseren is verworpen:

“De stelling van verzoekers dat ze nog geen aannemer hadden kunnen vinden om de rookruimte te realiseren, doet daar niet aan af. Het is hun eigen verantwoordelijkheid om [bedrijf] te exploiteren conform de vergunningsvoorwaarden.” 

Terzijde: mocht deze stelling hard te maken zijn, dan was een beroep op artikel 5:34 Awb wellicht een mogelijkheid. In geval van overmacht kan het handhavende bestuursorgaan worden gevraagd om het handhavingsbesluit terug te draaien. Dat zal niet zo snel gebeuren, maar als er daadwerkelijk sprake is van overmacht dan biedt de wet dus een aparte mogelijkheid. Zie hierover dit blog: https://michieldegroote.nl/blog.aspx?blguid=cdde097e-106c-40e4-989c-495c33bad17f

Onderwijl was (als gezegd) de exploitatievergunning van de horecaexploitant ingetrokken. Dat besluit is echter wel geschorst door de rechter. Het handhavingsbeleid van de gemeente voorziet in een 4-stappensysteem, variërend van een waarschuwing tot algehele sluiting. Gelet op de aard van de overtreding is het de rechter niet duidelijk waarom niet een minder vergaande maatregel is genomen. Volgens het beleid zou het meer passen om slechts tijdelijk te sluiten of zelfs eerst nog een last onder dwangsom op te leggen. En mocht de gemeente van mening zijn dat het beleid niet van toepassing is op het soort horeca dat aan de orde is, dan heeft zij dat niet voldoende gemotiveerd. Het besluit tot intrekking van de exploitatievergunning is daarom geschorst tot zes weken na een besluit op bezwaar.

De lunchroom is na de uitspraak weer open, zij het zonder waterpijpen. De gemeente is nu aan zet om een besluit op de bezwaren te nemen. Interessant is de vraag of het geschorste intrekkingsbesluit eigenlijk wel rechtmatig is. Dat zal blijken nadat de inhoud van het besluit op bezwaar bekend is.

Michiel de Groote

(Photo by A. Alabhuzin on Unsplash)

Terug