Klompendansen verboden

Datum : 01.03.2021 22:46:29
Door : Michiel de Groote

KLOMPENDANSEN VERBODEN

Sinds vorige week staat het vast: klompendansen mag echt niet. Broodjes warm vlees verkopen zit er ook niet in. Het verdict van de Raad van State van vorige week was duidelijk en onverbiddelijk. De gemeente Berkelland mocht handhavend optreden tegen deze activiteiten. De houder van een omgevingsvergunning voor kleinschalige horeca in het buitengebied in Beltrum moest zijn activiteiten staken op straffe van een dwangsom.

Veel boeren doen er wat bij
Het is een trend dat agrariërs bij of naast hun boerenbedrijf op kleine schaal horeca-activiteiten starten. Denk aan een leuk terrasje waar thee kan worden gedronken en  zelfgemaakt ijs kan worden genuttigd. Velen monsteren er aan tijdens een fietstocht en laten het zich smaken. Maar soms wil je meer, bijvoorbeeld een avondmaaltijd. En een leuke activiteit, zoals een workshop klompendansen. De vraag is natuurlijk of dat allemaal zomaar mag.

De regels
Wat voor soort activiteiten mogelijk zijn op een bepaald perceel is geregeld in het bestemmingsplan (incl. de planvoorschriften). Soms is het mogelijk om toestemming te krijgen voor activiteiten die niet passen in het bestemmingsplan. Het zogenoemde ‘strijdig gebruik’ wordt dan met een omgevingsvergunning toegestaan. Dat gebeurt soms bij kleinschalige horeca in het buitengebied. Ook in de zaak uit Beltrum was dat aan de orde.

Waarom mogen we niet meer klompendansen?
Het perceel in Beltrum heeft de bestemming ‘wonen’. Er is een vergunning verleend voor kleinschalige horeca in een loods op het terrein. Maar daar valt volgens de gemeente niet onder het verkopen van avondmaaltijden of het organiseren van allerlei boerenspellen. De hoogste bestuursrechter bevestigt die lezing. In het gemeentelijk beleid waarop de vergunning was gebaseerd staat duidelijk dat het gaat om ondergeschikte horeca, die behoort tot een andere vergunde activiteit. Een melkboerderij zou bijvoorbeeld verse melk of ijs mogen serveren. Zo’n beperkte horeca-activiteit is duidelijk ondergeschikt aan de hoofdfunctie (melkveehouderij). Bij de combinatie ‘wonen’ met kleinschalige horeca past niet het verzorgen van catering, het serveren van broodjes aan grote groepen, het organiseren van bedrijfsfeesten of grootschalige workshops, al dan niet in combinatie met eten. En zo valt ook het klompendansen buiten de boot.

Ondernemers, check de regels!
In de praktijk kom ik het best vaak tegen en daarom trap ik maar eens een open deur in. Voordat je start met nieuwe bedrijfsactiviteiten moet je echt even nakijken wat er precies is geoorloofd en wat niet. Dat voorkomt dit soort rechtszaken over klompendansen.

Michiel de Groote, advocaat

[Photo by S. Jeurissen on Unsplash]

Terug