Rubberkorrels op sportvelden worden veiliger

Datum : 31.07.2021 15:43:43
Door : Michiel de Groote

RUBBERKORRELS OP SPORTVELDEN WORDEN VEILIGER
De Europese Commissie gaat nu toch strengere normen opleggen voor het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden. Eerder hield Nederland de invoering van een strengere norm tegen. Het RIVM en het European Chemicals Agency hebben de zaak aangekaart bij de Commissie. Vanaf volgend jaar mogen de rubberkorrels veel minder milligram schadelijke stoffen per kilo bevatten dan nu.

Zembla
Het onderzoeksprogramma Zembla zond in oktober 2016 een documentaire uit over de (veronderstelde) schadelijkheid van de korrels. De korrels spatten op tijdens het sporten en kunnen zelfs worden zelfs ingeademd. Zo wordt er in het onderzoek een relatie gelegd tussen keepers (die veel op de grond duiken) en het schadelijke, kankerverwekkende karakter van de rubberkorrels op de sprotvelden. Na de uitzending was heel Nederland in rep en roer. Sommige exploitanten van sportvelden sloten zelfs tijdelijk de sportvelden. Ik heb zelf in die tijd nog gemeenten geadviseerd over de aansprakelijkheidsrisico’s en wat zij het beste konden doen. Nadat het RIVM een spoedonderzoek had uitgevoerd, keerde de rust enigszins terug. Uit het onderzoek kwam dat rubbergranulaat (de korrels dus) weliswaar kankerverwekkende PAK’s bevatten, maar dat dit niet schadelijk was voor de volksgezondheid.

Bezorgde moeder
In december 2019 schreef ik een blog over strafrechtelijke vervolging van een sportveldenexploitant vanwege het laten rondslingeren van de korrels buiten de velden. Dat was volgens de lagere strafrechter in strijd met milieuregels. Om precies met de zorgplicht uit de Wet bodembescherming. Naar aanleiding van dat blog ontving ik nog een mailtje van een bezorgde moeder. Of het nu wel of niet veilig was om de kinderen te laten sporten op velden met een infill van rubbergranulaat. Uiteraard kon ik geen uitsluitsel bieden. Hooguit mijn verbazing uitspreken over het gebruik op grote schaal van een op zichzelf toxisch product. Recycling van oude autobanden is echt een goed idee, maar om sporters die stukjes nu te laten inademen…

Wet bodembescherming en strafrecht
Kritiek op de korrels vanuit het oogpunt van de volksgezondheid is mogelijk, maar strafbaarheid voor de aanwezigheid van korrels buiten de velden gaat wel erg ver. Daarover publiceerde ik een kort artikel in het Tijdschrift Bodem (oktober 2020). Juridisch gezien is het de vraag of korrels bodemverontreiniging van de grond rondom de sportvelden opleveren. In de rechtszaak werd mijns inziens te snel (dus zonder goede gegevens en onderzoek) aangenomen, dat korrels op de grond een gevaar op verontreiniging van de bodem opleveren.

Nog een jaartje wachten
De nieuwe regels van de Europese Commissie gaan vanaf volgend jaar gelden. De producenten en gebruikers van rubberkorrels krijgen een jaar om te kunnen omschakelen. Dat is trouwens niet ongebruikelijk. Al met al een goede zaak dat het maximum aan PAK’s is beperkt met de nieuwe wetgeving. Laten we hopen dat het gekozen maximale gehalte aan toxische stoffen in de korrels ook echt valt binnen de grens van wat veilig is. Voor leken blijft dat toch maar lastig in te schatten.

Michiel de Groote

Michiel is advocaat, zzp’er, blogger en docent (o.a. bij Waterschapsland)
Contact?
Bel of app met 06-28501030 of mail op info@waterschapsland.nl

[Photo by J. Day on Unsplash]

Terug