Friese dijkdoorbraak

Datum : 12.11.2018 17:24:07
Door : Michiel de Groote

Friese dijkdoorbraak

Een bijzonder kort geding in waterschapsland. Op 29 oktober 2018 (ECLI:NL:RBNNE:2018:4355) vonniste de kort gedingrechter over een geplande dijkdoorbraak. Omwonende probeerden dit te voorkomen. Tevergeefs…

Het Friese waterschap (Wetterskip Fryslân) wil graag de Lontdijk doorsteken. Dat is onderdeel van een projectplan, dat o.a. ziet op realisatie van gemaal Vijfhuizen. Het plan moet snel worden uitgevoerd, anders mist het Wetterskip ruim 2 miljoen euro subsidie. Eisers vrezen voor natte voeten en starten een kort geding ter voorkoming van de uitvoering van dit plan. Volgens eisers zijn de kades niet doorbraakbestendig, is er onvoldoende onderzoek gedaan en ontstaat er onnodig een kans op het doorbreken van de kades – met alle gevolgen van dien. In r.o. 4.6 weegt de kort gedingrechter de belangen. Het financiële belang wint het kort gezegd van de onvoldoende onderbouwde belangen van eisers. Dijkdoorbaak in Friesland dus. Blijkbaar wel zonder risico’s.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:4355

Michiel de Groote

(Photo by P. Heimplatz on Unsplash)

Terug